Svenska – för yrket och i vardagen

Du får tillgång till Merits lärportal med vårt upplägg för sfi med läroböcker, interaktiva övningar och fjärrundervisning (lektioner på Zoom). Har du möjlighet kan du också delta i lektioner i våra lokaler.

I projektet kan du få en språkbedömning enligt den europeiska språkskalan och ett intyg på din svensknivå.