Välkommen till Merit Fast Care – Match Direkt!  

 

Är du från Ukraina och vill ha ett jobb? Då finns vi där för dig! 

Fast Care – Match Direkt är ett projekt för dig som omfattas av massflyktsdirektivet. Att delta i projektet är helt gratis, allt bekostas av Europeiska socialfonden. I Fast Care får du en kvalificerad karriärvägledning, och följer något av tre program. 

  • Match direkt: För dig som har erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden just nu. Om du är redo för jobb direkt så är detta rätt program för dig.  
  • Yrkesprogram bristyrke: För dig som behöver coachning och praktik inför en eventuell anställning.  
  • Yrkesprogram akademiker: För dig med en akademisk bakgrund och med behov av en mer långsiktig planering. Här kan du vända dig till studie- och yrkesvägledare, du kan få stöd under processen med att översätta och validera betyg etc. Att göra trainee i den bransch du är intresserad av är en annan möjlighet. Kanske har du en kortsiktig plan för att snabbt bli självförsörjande, och en annan mer långsiktig som kräver en högre svensknivå och kompletterande studier? I så fall kan du kombinera Match direkt och Yrkesprogram för akademiker. 

 

Förutom kontakter med arbetsgivare kan du som behöver få ta del av kortare utbildningsinsatser. Det kan vara en kurs för att ta truckkort, kortare kurser inom vård eller städ, yrkessvenska eller yrkesengelska. 

 

Вітаємо! Реєстрація на проєкт закрита. Ми працюємо до кінця березня 2024 року з активними учасниками проєкту і наразі всі групи сформовані. Слідкуйте за новинами проєкту у соціальних мережах про новини та інші можливості для українців в Швеції по Директиві.