Ukraina

ESF Care Ukraina –
Planera för arbete

Under 2023 bedriver Merit ett ESF-projekt i hela Sverige som riktar sig till nyanlända ukrainare – en grupp med hög utbildning, mycket yrkeskompetens och erfarenheter. Målet med projektet är att deltagarna ska matchas mot arbete.

Planera för arbete är ett projelt för dig som är från Ukraina och tillhör massflyktsdirektivet. Projektet består av tre delar:

  • Jobbprogram med personlig coach och vägledare
  • Praktiskt stöd på ukrainska
  • Svenska för yrket och vardagen

 

Anmälan för deltagande i projektet Merit Care – planering för arbete är för tillfället stängd. För närvarande arbetar vi endast med de deltagare som anmält sig före 13 juni.

I september är vi tillbaka och sätter igång arbetet igen med att hjälpa ukrainare som tillhör massflyktdirektivet att komma ut i arbete. Men du kan anmäla dig till höstens projekt redan nu! Vet du om att du under tiden kan du studera sfi hos oss i Malmö, Helsingborg och Växjö?

Vill du veta mer? Kontakta oss på 0760025401!