Praktiskt stöd på ukrainska

I projektet kan du varje vecka delta online för att kunna ställa just dina frågor och få praktiskt stöd på ukrainska. Du kanske har frågor om bostad, barnomsorg, arbete, uppehållstillstånd, anställningsstöd, ersättningar etc, etc.