ESF Care Ukraina –
Planera för arbete

Under 2023 bedriver Merit ett ESF-projekt i hela Sverige som riktar sig till nyanlända ukrainare – en grupp med hög utbildning, mycket yrkeskompetens och erfarenheter. Målet med projektet är att deltagarna ska matchas mot arbete.

Planera för arbete är ett projelt för dig som är från Ukraina och tillhör massflyktsdirektivet. Projektet består av tre delar:

  • Jobbprogram med personlig coach och vägledare
  • Praktiskt stöd på ukrainska
  • Svenska för yrket och vardagen